بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتباط با ما

ارتباط با ما


ارتباط با ما

شما می توانید از طریق پست الکترونیکی womenaffair_guilan@guilan.ac.ir نظرات،انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

تلفن:01333690290

داخلی:2045

روز و ساعت مراجعه به دفتر امور زنان و خانواده: شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 9 تا 12