بستن
FA EN AR RU FR CHI

اردوی فرهنگی و سیاحتی کارکنان دانشگاه گیلان

اردوی فرهنگی و سیاحتی کارکنان دانشگاه گیلان


اردوی فرهنگی و سیاحتی کارکنان دانشگاه گیلان

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان در نظر دارد اردوی فرهنگی و سیاحتی(استانی) ویژه کارکنان خانم دانشگاه گیلان را برگزار نماید. مکان :لونک دیلمان زمان:۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۷ (ویژه خانم ها) متقاضیان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن داخلی ۲۱۵۰ و یا شماره تلفن ۳۳۶۹۰۵۲۱ در ساعت اداری تماس حاصل نمایند. *هر همکار می تواند یک نفر همراه با خود به این اردو بیاورد. *هزینه ثبت نام این اردو، مبلغ ۱۵ هزار تومان می باشد که باید حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۵/۲۰به دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی پرداخت گردد. *به دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت ثبت نام با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند.