بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین دوره کلاس های فوق برنامه یوگا ویژه دانشجویان دختر

اولین دوره کلاس های فوق برنامه یوگا ویژه دانشجویان دختر


اولین دوره کلاس های فوق برنامه یوگا ویژه دانشجویان دختر

اداره تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه، اولین دوره کلاس های فوق برنامه یوگا را ویژه دانشجویان دختر زیر نظر مربی مجرب انجمن یوگای کشور برگزار می کند. زمان: شنبه و سه شنبه ساعت 10 الی 12 مکان: سالن ورزشی خوابگاه بنت الهدی (دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی)