بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین نشست هم اندیشی بانوان دانشگاه برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی بانوان دانشگاه برگزار شد


اولین نشست هم اندیشی بانوان دانشگاه برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی بانوان دانشگاه در تاریخ سه شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور جمعی از بانوان دانشگاه و مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان برگزار شد.

دکتر راهبه نیارکی مسئول امور زنان دانشگاه در ارتباط با اهداف کلی امور زنان دانشگاه همچون پیگیری بهبود فعالیت امور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، سلامتی و فرهنگی از طریق بخش های اجرایی دانشگاه و بررسی مشکلات اجتماعی بانوان شامل کارکنان ،اعضای هیأت علمی و دانشجویان دختر می باشد توضیحاتی دادند. در انتها نیز اعضای جلسه به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند. 800 1000 900