بستن
FA EN AR RU FR CHI

برنامه های ایام الله دهه فجر در دانشگاه

برنامه های ایام الله دهه فجر در دانشگاه


برنامه های ایام الله دهه فجر در دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه گیلان با مشارکت سایر واحدهای دانشگاهی مطابق سالهای گذشته، برنامه مختلفی را در ایام الله دهه فجر برگزار می نماید. دیدن ریز برنامه های این دهه