بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه بنت الهدی

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه بنت الهدی


برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه بنت الهدی

به اطلاع می رساند امور زنان و خانواده با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی اقدام به برگزاری دو کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان ساکن خوابگاه بنت الهدی نموده است.لازم به ذکر است ظرفیت محدود می باشد.       1- کارگاه آموزش روش های کاهش استرس امتحان و افزایش تمرکز مدرس: خانم دکتر زبردست زمان: دوشنبه 20 آذرماه- ساعت: 20 الی 21:30 2- کارگاه آگاهی نسبت به عوارض سوء مصرف مواد مخدر و قرص های روانگردان مدرس: خانم دکتر حلاج زاده زمان: سه شنبه 28 آذرماه-ساعت: 20 الی 21:30