بستن
FA EN AR RU FR CHI

جایزه زنان در علم، اولین جایزه زنان پژوهشگر در سال 1396

جایزه زنان در علم، اولین جایزه زنان پژوهشگر در سال 1396


جایزه زنان در علم، اولین جایزه زنان پژوهشگر در سال 1396

«جایزه زنان در علم» اولین جایزه زنان پژوهشگر در سال 1396 از طرف دفتر مشاور وزیر در امور زنان و خانواده  وزارت علوم با همکاری تعدادی از نهادها و مؤسسات علمی و فرهنگی ملی و بین‌المللی برگزار خواهد شد. اولین  جایزه زنان در علم به زنانی اعطا می شود که سهم به سزایی در پیشبرد علم در حوزه تخصصی فعالیت خود داشته باشند: جایزه زنان در علم