بستن
FA EN AR RU FR CHI

جشنواره ورزشی هفته خوابگاهها

جشنواره ورزشی هفته خوابگاهها


جشنواره ورزشی هفته خوابگاهها

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند اداره تربیت بدنی در نظر دارد یک سری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاهها از تاریخ 18 لغایت 25 اردیبهشت ماه برگزار نماید.