بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی

دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی


دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی

دانشگاه بیرجند با مشارکت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی را با بهره‌گیری از تجربه نخستین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی (پژوهشگاه علوم انسانی؛ 1395)، برگزار و همه اعضای جامعه علمی کشور را به مشارکت در این رویداد مهم دعوت می‌نماید.   محورهای همایش:
 • 1) مبانی نظری، مبانی فلسفی، انسان‌شناسی، مفهوم‌پردازی و مؤلفه‌های فرهنگ دانشگاهی
 • 2) فرهنگ دانشگاهی در بستر فرهنگ اسلامی- ایرانی
 • 3) روش‌شناسی مطالعات فرهنگ دانشگاهی
 • 4) مطالعات تاریخی و تطبیقی در فرهنگ دانشگاهی
 • 5) مدیریت فرهنگ دانشگاهی
 • 6) عوامل مؤثر در فرهنگ دانشگاهی و پیامدهای فرهنگ دانشگاهی
 • 7) خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ دانشگاهی
 • 8) زنان و فرهنگ دانشگاهی
 • 9) سبک زندگی دانشجویی و فرهنگ دانشگاهی دانشجویان
 • 10) ارتباطات در فرهنگ دانشگاهی
 • 11) نقش ساختارهای مدیریتی و سازمانی، قوانین و مقررات مؤثر در فرهنگ دانشگاهی
 • 12) جهانی‌شدن و فرهنگ دانشگاه
 • 13) مسئله شناسی و مسائل فرهنگ دانشگاهی در ایران امروز، آسیب شناسی فرهنگ دانشگاهی، فرصت‌ها و تهدیدها
 • 14) آینده‌پژوهی در فرهنگ دانشگاهی
 • 15) سایر موضوعات مرتبط با فرهنگ دانشگاهی
آخرین مهلت ثبت نام 26 بهمن 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 26 بهمن 1397
اعلام نتایج داوری 15 روز پس از دریافت مقاله
تاریخ برگزاری 15 و 16 اسفند 1397
نشانی سایت همایش: https://conf.birjand.ac.ir/AcademicCulture برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر پوستر همایش کلیک کنید: