بستن
FA EN AR RU FR CHI

راهپیمایی و اجتماع بزرگ مردمی صیانت از حریم خانواده

راهپیمایی و اجتماع بزرگ مردمی صیانت از حریم خانواده


راهپیمایی و اجتماع بزرگ مردمی صیانت از حریم خانواده

با عنایت به هفته ی عفاف و حجاب از تاریخ 17 لغایت 23 تیرماه، راهپیمایی و اجتماع بزرگ مردمی صیانت از حریم خانواده روز چهارشنبه مورخ 96/4/21 در شهرستان رشت از ساعت 6 عصر از 4 مسیر: سبزه میدان-میدان حشمت-دهنه ی تختی و بازار روز به سمت شهرداری و برگزاری برنامه ی بزرگ اجتماع صیانت از خانواده در میدان شهدای ذهاب(شهرداری) توسط بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان برگزار خواهد شد.