بستن
FA EN AR RU FR CHI

عملکرد واحد های مختلف دانشگاه گیلان در امور زنان و خانواده

عملکرد واحد های مختلف دانشگاه گیلان در امور زنان و خانواده


براساس اطلاعات گردآوری شده توسط دفتر زنان و خانواده دانشگاه گیلان از واحدهای مختلف فعال در این حوزه در دوسال اخیر در دانشگاه، گزارشی از جمع بندی این فعالیتها تنظیم شده است.

برای مشاهده فایل pdf گزارش، روی لینک زیر کلیک کنید:

عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه گیلان در حوزه زنان و خانواده