بستن
FA EN AR RU FR CHI

قهرمانی تیم تنیس روی میز دختران دانشگاه گیلان در مسابقات دانشجویان منطقه2 کشور

قهرمانی تیم تنیس روی میز دختران دانشگاه گیلان در مسابقات دانشجویان منطقه2 کشور


قهرمانی تیم تنیس روی میز دختران دانشگاه گیلان در مسابقات دانشجویان منطقه2 کشور

تیم تنیس روی میز دختران دانشگاه گیلان در مسابقات دانشجویان منطقه ۲ کشور به مقام قهرمانی رسید عناوین تیمی: 1- دانشگاه گیلان 2- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 3- علم و فناوری مازندران عناوین انفرادی:  1. شیما موسوی 2. سارا اسدی 3. ریحانه شوکتی عناوین دوبل: 1. سیده شیما موسوی، سارا اسدی 2. ریحانه شوکتی، مهری پرتوی مربی: انسیه مظلومی       سرپرست: صغری شیخی