بستن
FA EN AR RU FR CHI

قهرمانی تیم شطرنج دختران دانشگاه گیلان در سال96

قهرمانی تیم شطرنج دختران دانشگاه گیلان در سال96


قهرمانی تیم شطرنج دختران دانشگاه گیلان در سال96

تیم های شطرنج دختران و پسران دانشگاه گیلان در مسابقات دانشجویان منطقه ۲ کشور به مقام قهرمانی رسیدند. رده بندی دختران: ۱. دانشگاه گیلان ۲٫ دانشگاه مازندران ۳٫ علم وفناوری مازندران اعضای تیم شطرنج دختران: ۱. مریم رفاهتی ۲. کیمیا عابدینی ۳. فاطمه نصراللهی ۴. خدیجه رجبی مربی: زهرا محمدعلیزاده،    سرپرست: تقی پور به امید موفقیت روز افزون دختران دانشگاه گیلان