بستن
FA EN AR RU FR CHI

قهرمانی دانشجوی دانشگاه گیلان درمسابقات بدمینتون در سال96

قهرمانی دانشجوی دانشگاه گیلان درمسابقات بدمینتون در سال96


قهرمانی دانشجوی دانشگاه گیلان درمسابقات بدمینتون در سال96

در مسابقات بدمینتون انفرادی دانشجویان دختردانشگاههای منطقه۲کشور که به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار شد خانم مریم قنبری از دانشگاه گیلان به مقام قهرمانی دست یافت. در رده بندی تیمی، دانشگاه گیلان پس از دانشگاه مازندران به مقام نایب قهرمانی رسید. مقام سوم انفرادي  هم به صورت مشترک به دانشجویان دانشگاه گیلان خانم ها صدف عسكري و رويا جعفري رسید. اعضای تیم بدمینتون دانشگاه گیلان: خانم ها سحر سهیلی، صبا خباز، رویا جعفری، مریم قنبری، صدف عسگری و مارال محمد رحیمی لازم به ذکر است تیم بدمینتون دانشگاه گیلان با مربیگری خانم هدی اسحاق پور و سرپرستی خانم لیلا زبیری در این مسابقات حضور یافت. امور زنان و خانواده این موفقیت را به تیم دانشجویان دانشگاه گیلان تبریک می گوید.