بستن
FA EN AR RU FR CHI

مسابقه شعر مادر

مسابقه شعر مادر


مسابقه شعر مادر

همکارانی که مایل به شرکت در این مسابقه بودند شعر یا دکلمه ای در ارتباط با موضوع مادر را با صدای خود یا مادرشان ضبط نموده و به کانال تلگرامی ای که برای همین منظور ایجاد شده بود ارسال کردند. دکلمه برگزیده در جشن روز زن پخش شد و به سه نفر جایزه اهدا گردید.