بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگاه عرضه توانمندیهای زنان استان گیلان

نمایشگاه عرضه توانمندیهای زنان استان گیلان


نمایشگاه عرضه توانمندیهای زنان استان گیلان

سومین نمایشگاه عرضه توانمندیهای زنان استان گیلان توسط دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گیلان و با همکاری اداره کل بهزیستی استان برگزار شد.

این نمایشگاه که به منظور حمایت از تولیدات خانگی و صنایع دستی زنان سرپرست خانوار و تولیدکننده برپا گردیده از روز سه شنبه مورخ 15 بهمن تا 21 بهمن در محل اداره کل بهزیستی استان دایر بود.

امور زنان و خانواده دانشگاه گیلان به منظور بازدید از دستاوردهای زنان سرپرست خانوار در محل نمایشگاه حضور یافت.