بستن
FA EN AR RU FR CHI

هفته ملی سلامت بانوان ایران با شعار "حرکت، برای سلامت زنان"

هفته ملی سلامت بانوان ایران با شعار "حرکت، برای سلامت زنان"


هفته ملی سلامت بانوان ایران با شعار "حرکت، برای سلامت زنان"

  ضمن گرامیداشت هفته ملی سلامت بانوان ایران، با شعار "حرکت برای سلامت زنان"، نام گذاری ایام هفته سلامت به شرح زیر اعلام می گردد:     سه شنبه 24 مهر: فعالیت جسمانی زنان درهر زمان و هر مکان چهارشنبه 25 مهر: قلیان پدیده ای تلخ و زیانبار در زندگی زنان پنج شنبه 26 مهر: زنان مدیران تغذیه خانواده از مزرعه تا سفره جمعه 27 مهر: استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی و کاهش آسیب های آن شنبه 28 مهر: سرطان های زنان، قابل پیشگیری و درمان یک شنبه 29 مهر:تامین حقوق سلامت زنان، ضامن سلامت خانواده دوشنبه 30 مهر: پیشگیری از رفتارهای پرخطر و عفونت های آمیزشی لازم به ذکر است ویزیت بانوان پرسنل دانشگاه(هیئت علمی و غیر هیئت علمی) در روزهای هفته سلامت بانوان(24 - 30 مهرماه) به صورت رایگان توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه گیلان انجام می گردد.