بستن
FA EN

وبینار دانشگاه‌های دوستدار خانواده: چالش‌ها و فرصت‌ها در دانشگاه‌های آلمان

وبینار دانشگاه‌های دوستدار خانواده: چالش‌ها و فرصت‌ها در دانشگاه‌های آلمان


وبینار دانشگاه‌های دوستدار خانواده: چالش‌ها و فرصت‌ها در دانشگاه‌های آلمان

وبینار " دانشگاه‌های دوستدار خانواده : چالش‌ها و فرصت‌ها در دانشگاه‌های آلمان"  توسط دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز با سخنرانی خانم سارا ریتمن از دانشگاه رور بوخوم آلمان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳  با موضوع معرفی و بررسی سند دوستدار خانواده برگزار گردید. 

دریافت محتوای وبینار به دو زبان انگلیسی و فارسی