بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی بیماری های شایع زنان

کارگاه آموزشی بیماری های شایع زنان


در راستای پیشگیری از بیماری های مربوط به زنان ، کارگاه آموزشی بیماری های شایع زنان توسط جراح و متخصص زنان، سرکار خانم دکتر دادرس  در تاریخ شنبه ۹۶/۶/۱۱ ساعت ۱۰ صبح برگزار شد.