بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی بیماری های شایع زنان

کارگاه آموزشی بیماری های شایع زنان


کارگاه آموزشی بیماری های شایع زنان

در راستای پیشگیری از بیماری های مربوط به زنان ، کارگاه آموزشی بیماری های شایع زنان توسط جراح و متخصص زنان، سرکار خانم دکتر دادرس  در تاریخ شنبه ۹۶/۶/۱۱ ساعت ۱۰ صبح برگزار شد.