بستن
FA EN AR RU FR

کارگاه آموزش تریکو بافی

کارگاه آموزش تریکو بافی


کارگاه آموزش تریکو بافی

کارگاه آموزش تریکو بافی مبتدی در روز شنبه مورخ 11 اسفندماه 97 ساعت ۱۳ الی ۱۸ با حضور جمعی از هنرجویان دانشگاه گیلان، توسط کانون مهارت آموزی دانشگاه گیلان با همکاری هسته فناور ماهورا تشکیل شد. این کارگاه به مدت 5 ساعت در خانه فرهنگ دانشکده تربیت بدنی برگزار گردید.
در این کارگاه که پنج ساعت به طول انجامید مدرس دوره خانم فاطمه غلامعلی زاده نحوه ساخت سبد های تریکو را آموزش دادند.