بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزش تریکو بافی

کارگاه آموزش تریکو بافی


کارگاه آموزش تریکو بافی

کارگاه آموزش تریکو بافی مبتدی در روز شنبه مورخ 11 اسفندماه 97 ساعت ۱۳ الی ۱۸ با حضور جمعی از هنرجویان دانشگاه گیلان، توسط کانون مهارت آموزی دانشگاه گیلان با همکاری هسته فناور ماهورا تشکیل شد. این کارگاه به مدت 5 ساعت در خانه فرهنگ دانشکده تربیت بدنی برگزار گردید.
در این کارگاه که پنج ساعت به طول انجامید مدرس دوره خانم فاطمه غلامعلی زاده نحوه ساخت سبد های تریکو را آموزش دادند.