بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه تفسیر نقاشی کودکان برگزار شد

کارگاه تفسیر نقاشی کودکان برگزار شد


کارگاه تفسیر نقاشی کودکان برگزار شد

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه گیلان به منظور ارتقای دانش حرفه‌ای  و تخصصی دانش آموختگان روانشناسی و مربیان کودک،  کارگاه تربیت مربی(تفسیر نقاشی کودکان همراه با بیان نکاتی درباره تست نقاشی خانواده)را تاریخ 26 آذر ماه98 به مدت 5 ساعت در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار نمود. مدرس این کارگاه شیوا رضایی (کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه )بود که مطالبی با محور تفسیر نقاشی کودک بر اساس شاخص‌های تحولی و تفسیر تست خانواده را تشریح کرد.