بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه سلامت قلب و عروق

کارگاه سلامت قلب و عروق


کارگاه سلامت قلب و عروق

در 15 اسفند ساعت 10 صبح "کارگاه سلامت قلب و عروق و تغذیه مناسب" با هماهنگی امور زنان و  با امتیاز آموزش ضمن خدمت برای حدود 100 نفر از کارکنان دانشگاه اجرا گردید. دو مطلب مفید برای مطالعه در زمینه ی سلامت قلب و عروق: فایل1 فایل2