وضعیت بهداشت و درمان زنان استان گیلان

14 05 2017
کد خبر : 4074101
تعداد بازدید : 19
 

عنوان

درصد        رتبه در کشور
میزان استفاده از اینترنت در زنان ۵۴-۱۵ سال حداقل یک بار در هفته ۲۳.۱۷ ۵
میزان استفاده از رایانه در زنان ۵۴-۱۵سال حداقل یک بار در هفته ۳۸.۸۲ ۱۰
در صد دسترسی زنان۵۴-۱۵  سال به هیچ کدام رسانه ها حداقل یک بار در هفته ۱.۳۹ ۱۹
در صد رضایت از زندگی زنان فاقد در آمد ۲۴-۱۵ سال ۸۹.۶۷ ۱۵
در صد روش زایمان سزارین در زنانی که در دوسال قبل از مطالعه زایمان نوزاد زنده داشته اند ۶۷.۵۳ ۱
درصد زنانی که در دوران بارداری هیچ مراقبتی دریافت نکرده اند ۰
در صد مراقبت پس از زایمان (حداقل یک بار ) در زنانی که در دو سال قبل از مطالعه زایمان نوزاد زنده داشته اند ۸۷.۰۶ ۳
در صد رضایت از زندگی با خانواده در زنان۲۴-۱۵ سال ۸۹.۶۹ ۲۰
در صد رضایت از دوستان در زنان ۲۴-۱۵ سال ۸۴.۰۲ ۵
در صد رضایت از محل تحصیل در زنان ۲۴-۱۵ سال ۷۸.۷۳ ۵
در صد رضایت شغل فعلی در زنان ۲۴-۱۵ سال ۹۲.۴ ۳
در صد رضایت از محیط زندگی ۲۴-۱۵ سال ۷۰.۲۸ ۲۰
در صد رضایت از خود ۲۴- ۱۵سال ۸۷.۰۴ ۱۸
در صد رضایت از در آمد در زنان ۲۴-۱۵ سال ۶۱.۵۷ ۲۳
در صد رضایت از زندگی زنان غیر محصل ۲۴- ۱۵ سال ۴۹.۹۹ ۲۶
در صد رضایت از زندگی زنان غیر شاغل ۲۴-۱۵ سال ۹۱.۲۵ ۱۸
زایمان قبل از ۱۸ سالگی در زنان ۲۴–۲۰ سال ۳.۵۲ ۲۳
میزان شیوع پیشگیری از بارداری به وسیله کل روش ها ۸۲.۱۲ ۷
در صد آگاهی صحیح زنان ۵۴–۱۵ سال درباره پیشگیری از ایدز ۲۸.۴۶ ۱۸
در صد آگاهی صحیح زنان ۲۴–۱۵ سال درباره پیشگیری از ایدز ۱۶.۷۶ ۲۳
در صد شیوع بیماری های مفصلی در زنان ۵۴-۱۵ سال ۱۳.۳ ۲۱
در صد شیوع بیماری های مزمن در زنان ۵۴–۱۵ سال ( حداقل یک بیماری مزمن ) ۲۰.۲۸ ۱۵
در صد شیوع بیماری های پوستی در زنان ۵۴–۱۵ سال ۳۰.۷۴ ۳
در صد شیوع بیماری های دیابت در زنان ۵۴–۱۵ سال ۳.۹۳ ۲
در صد شیوع بیماری های آسم در زنان ۵۴–۱۵ سال ۲.۳۲ ۳
در صد شیوع بیماری های قلبی و عروقی در زنان ۵۴–۱۵ سال ۴.۵۶ ۱۱

منبع: وبسایت رسمی معاونت امور زنان ریاست جمهوری

دسته بندی :
page