بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر یک مطلب

کارگاه آموزشی قصه گویی

کارگاه آموزشی قصه گویی که در راستای آموزش های مربوط به مادران در خانواده در نظر گرفته شده بود،با حضور مدرس و داور قصه گویی سرکار خانم پورشاهماری از کانون پرورش فکری کودک و نوجوان ،صبح روز یکم شهریورماه برگزار گردید.

کتاب های کانون پرورش فکری کودک و نوجوان برای گروه های سنی مختلف به شرح زیر می باشد:

گروه سنی الف و ب:

1) کتاب قصه گویی شماره های ۱ تا ۱۰ (مخصوص قصه گویی مادران)

2) کتاب فرشته ای از آسمون

3) کتاب خانه حاج رحیم آقا کجاست

4) کتاب دعای موش کوچولو

5) کتاب کاش خانه های شکلاتی وجود داشتند

6) کتاب گوساله لج باز

7) کتاب گوسفندی که عصبانی بود خیلی عصبانی

8) کتاب هفت روز هفته دارم

9) کتاب کلاغ خنزپنزری

10) کتاب خدا چه مهربان است گروه سنی ج:

11) کتاب پرواز کن پرواز

12) دیگچه و ملاقه

13) زرد مشکی