کارگاه آموزش روش های کاهش استرس امتحان و افزایش تمرکز

این کارگاه با حضور مدرس محترم، خانم دکتر زبر دست ،در روز دوشنبه ۲۰ آذرماه به منظور رفع مشکلات دانشجویان در ایام امتحانات برای کاهش اضطراب و افزایش دقت و تمرکز در خوابگاه بنت الهدی برگزار گردید.